Dagens moderna bok: Från papper till skärm

Redan under 1930-talet som kom idén om e-böcker fram, då utav en man vid namn Bob Brown som hade varit och sett en ”snackis”, det vill säga en talfilm, för första gången. Han blev så inspirerad att han skrev en bok där han förklarade hur film som medium hade börjat knuffa undan böcker som underhållning och att dessa därmed behövde utvecklas och komma i en ny form. Exempelvis i maskiner som samlade olika verk och var sköna för ögat att läsa eller uppleva. Han proklamerade även att typsnitt och teckenstorlek skulle kunna ändras, sidavbrott justeras eller helt försvinna samt att man skulle kunna spara in på träd och andra resurser som krävs vid tryckning av böcker. Faktum är att Brown i stor mån förutspådde hur e-böcker skulle kunna fungera, över 70 år innan det började bli en del av vardagen.

Då uppfanns “e-boken”

Men vem var det då som uppfann själva tekniken för e-böcker? Detta är omstritt men ett exempel är Ángela Ruiz Robles, en lärarinna i Spanien som patenterade en elektronisk bokläsare kallad ”Den mekaniska encyklopedin” i ett försök att minska antalet tunga böcker som hennes elever var tvungna att bära med sig till skolan varje dag. Samma år så skapade Roberto Busa ett elektroniskt index över Thomas Aquinas samlade verk, kallat ”Index Thomisticus”. Han blev dock inte klar med det förrän under början på 70-talet och indexet fanns fram till 1989 endast på en enda dator. 1989 så började han distribuera CD-ROM versionen och först 2005 så publicerades den online för första gången.

 

Trots allt detta så anses dock Michael S. Hart ha varit den som faktiskt formgav den allra första e-boken 1971, då han vid Illinois Universitet skrev ner amerikanska självständighetsförklaringen via en dator på ett öppet dokument. Hans tanke var att man med öppna dokument enkelt skulle kunna sprida texter som kunde laddas ner och ses på andra enheter. Hans initiativ att kopiera självständighetsförklaringen gav grunden till ”Projekt Guttenberg,” ett idag världsomspännande projekt för att kopiera och bevara olika skrifter (först och främst böcker) digitalt och lättillgängligt för kommande generationer.

Adobe drev på utvecklingen

Ett företag som började driva tekniken framåt gällande e-böcker var ingen annan än Adobe som 1993 släppte ett nytt format kallat PDF i ett försök att skapa en enkel lösning för att visa dokument på olika datorer. Detta då det fanns så många olika format ute på marknaden för att öppna endast en enda sorts text-filer att det delade upp marknaden i hundratals små lotter. Författare hade heller ingen sammanhållande organisation gällande presentation och standardlayout för digitala varianter av böcker. Detta resulterade sent under 1990-talet i formatet ”Open eBook” som baserades på XHTML och CSS koder för att vara ett öppet format som gick att öppna i dom flesta text programvaror. Formatet finns kvar fortfarande idag och underhålls för att kunna användas på nyare program och Google Books jobbar med att konvertera många verk som ligger i public domain till Open eBook formatet. Även spridningen utav internet till privata användare under slutet utav 90-talet och början på 2000-talet har lett till att e-böckers spridning och handel har ökat markant och blivit alltmer lättillgängliga.

Privacy Policy